Θέματα ΕΕΧ

θέματα και λύσεις Β τάξης       ΕΕΧ-Β-2008.pdf (449,7 kB)  ΕΕΧ-Β-2008-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (274,9 kB)

                                                   ΕΕΧ-Β-2009.pdf (146,7 kB)  ΕΕΧ-Β-2009-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (174,1 kB)

                                                   ΕΕΧ-Β-2010.pdf (284 kB)     ΕΕΧ-Β-2010-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (264,4 kB)

                                                   ΕΕΧ-Β-2011.pdf (371,5 kB)  ΕΕΧ-Β-2011-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (338,7 kB)

                                                   ΕΕΧ-Β-2012.pdf (349,8 kB)  ΕΕΧ-Β-2012-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (345,4 kB)

θέματα και λύσεις Γ τάξης       ΕΕΧ-Γ-2008-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (197,8 kB)  ΕΕΧ-Γ-2008.pdf (437,2 kB)

                                                   ΕΕΧ-Γ-2009-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (142,2 kB)  ΕΕΧ-Γ-2009.pdf (148,4 kB)

                                                   ΕΕΧ-Γ-2010-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (147,9 kB)  ΕΕΧ-Γ-2010.pdf (215,8 kB)

                                                   ΕΕΧ-Γ-2011-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (542,1 kB)  ΕΕΧ-Γ-2011.pdf (334,6 kB)

                                                   ΕΕΧ-Γ-2012-ΛΥΣΕΙΣ.pdf (354,9 kB)  ΕΕΧ-Γ-2012.pdf (280,5 kB)