Πωλούνται 

στα βιβλιοπωλεία του εκδοτικού οίκου "Σαββάλα"

και στα βιβλιοπωλεία "Ευριπίδης" στο Χαλάνδρι